Brusellanın (Bruselloz) Belirtileri Nelerdir?

Bruselloz (brusella) öncelikle kemikleri tutar ve buna bağlı olarak kemikleri tutması sonucunda da yine başka organlara sıçrayabilir. Bruselloz bir bakteridir ve tuttuğu kemiklere göre belirti ve bulgu verebilir. Örneğin en sık tutulduğu yer kalça eklemi dir. Dolayısı ile en çok kalça eklemini ağrısı ile gelen hastalar görülür. Türkiye de brusellanın yaygın olduğu bölgelerde kalça ağrısı ve ateşle gelen her hastada brusella şüphelenmek gerekir. Bunun yanında bazen çok atipik olarak yüksek ateşle birlikte beklenmedik organlardan tutulumlar da söz konusu olabilir. Kabaca şu söylenebilir brusellanın tutmadığı organ hemen hemen yoktur pek çok organlara da tutulum yapabilir. Kan tablosunu değiştirebilir tamamen farklı bir kan tablosu kişiler kansızlık ile ilgili başvuru yapabilirler orşit yapabilir. Orşit yani testislerde tutulum sonucunda testislerin şişmesi ile giden bir semptom ile karşımıza gelebilir. Nedeni bilinmeyen ateşlere yol açabilir. Öyle ki hastalar uzun süre yüksek ateşte kalırlar o doktordan bu doktora aylarca gezerler ve etken bulunamaz bruselloz dan şüphelenmek gerekir.

Özellikle de brusella bakterisinin yaygın olduğu yerlerde bu açıdan Türkiyenin bazı bölgeleri İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri brusellozun en sık görüldüğü yerlerdir. Bu bölgelerden gelen hastalarda bu özelliklerde olanlara dikkat etmek gerekir.

Brusella Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir.

Brusellada görülen yüksek ateş ve birlikte seyreden bazı belirtiler sonucunda eğer hekim süphelenirse ilk etepta yapılacak belli basit testleri vardır. Bu testler serolojik testler dediğimiz kan alınması ile ilgili testler yapılır. Yapılacak basit bir testle fikir edinmek mümkündür. Bu uygulanacak test oldukça hassas, özgün ve değerli bir testtir. Ama en değerli tanı koyma metodu bakterinin üretilmesidir. Özellikle kandan veya ilgili organlardan alınan örneklerde bakterinin üretilmesi sonucunda kesin olarak brucella tanısı konulur. Kısaca özetlersek serolojik testler ve bununla birlikte kültürde üretme brusellozun teşhisi için en önemli testlerdir.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir